bài giảng của tiến sĩ lê thẩm dương hay

Bài Giảng TS Lê Thẩm Dương: Kỹ năng nói là gì, nó có cần thiết hay không?

Song song với các kỹ năng khác, thì kỹ năng nói cũng là một thứ quan trọng mà chúng ta phải học, Chúng ta sẽ như thế nào khi

Bài Giảng TS Lê Thẩm Dương: Bạn có hiểu hết tất cả về kỹ năng lắng nghe hay không?

Kỹ năng lắng nghe luôn là thứ quan trọng dành cho tất cả mọi người, nhưng nghe theo cách nào thì chắc có thể bạn không biết, vì vậy

Bài Giảng TS Lê Thẩm Dương: Môi trường xã hội trong hoạt động giao tiếp

Môi trường xã hội hiện nay có ảnh hường gì tới hoạt động giao tiếp hay không?

Bài Giảng TS Lê Thẩm Dương: Bạn có biết văn hoá trong giao tiếp là gì hay không?

Văn hoá trong giao tiếp thường thì rất quan trọng, nhưng nếu bạn thật sự muốn hiểu nó thì hãy xem video này để biết thêm nhé