bài giảng của tiến sĩ lê thẩm dương về bài học cách sống với niềm đam mê 2017

TS Lê Thẩm Dương 2017: Bài học về cách sống với niềm đam mê

Làm người thì phải có đam mê và hoài bão, có như vậy mới xứng đáng sống trên đời…. Hãy học cách sống với niềm đam mê đó đi