bài giảng của tiến sĩ lê thẩm dương về bài học chiến lược cuộc đời năm 2017

TS Lê Thẩm Dương 2017: Những bài học đắt giá về chiến lược cuộc đời

Tại sao trong cuộc đời mình, mình lại luôn luôn phả i lập ra những chiến lược để đối đầu với chúng, Lý do gì mà bạn phải làm