bài giảng của tiến sĩ lê thẩm dương về bài học cuộc sống năm 2017

TS Lê Thẩm Dương 2017: 30 bài học về cuộc sống nhất định bạn phải xem qua

Bài học cuộc sống nếu đã được Tiến Sĩ Lê Thẩm Dương nói qua thì tôi dám chắc , đó sẽ là kinh nghiệm sống hoàn toàn bổ ích