bài giảng của tiến sĩ lê thẩm dương về bài học đứng dậy sau thất bại

TS Lê Thẩm Dương: Bài học đứng dậy từ thất bại không bao giờ là thừa

Nếu thất bại mà biết đứng lên, thì tôi bảo đảm bạn sẽ là người cực kỳ mạnh mẽ trong cuộc sống đấy.