bài giảng của tiến sĩ lê thẩm dương về bí quyết khởi nghiệp kinh doanh

TS Lê Thẩm Dương: Bí Quyết khởi nghiệp kinh doanh thành công 2017

Nếu bạn muốn có những kinh nghiệm về khởi nghiệp để có thể kinh doanh thành công thì hãy vào đây mà xem video này, nó sẽ giúp ích