bài giảng của tiến sĩ lê thẩm dương về bí quyết lãnh đạo

TS Lê Thẩm Dương 2017: Bí quyết lãnh đạo về doanh nghiệp cạnh tranh với nhau

Doanh nghiệp cạnh tranh thì chắc chắn nhà lãnh đạo sẽ là người đau đầu lắm, thế thì phải làm sao, hãy cùng xem video này để rút ra