bài giảng của tiến sĩ lê thẩm dương về bí quyết lãnh đạo hiệu quả

TS Lê Thẩm Dương: Bí quyết lãnh đạo hiệu quả trong năm 2017 là gì?

Làm cách nào để bạn có thể trở thành nhà lãnh đạo giỏi, bí quyết nào  tạo nên sự thành công đó?