bài giảng của tiến sĩ lê thẩm dương về cách khắc phục lỗi trong giao tiếp

Bài Giảng TS Lê Thẩm Dương: 5 cơ chế quan trọng và cách khắc phục lỗi trong giao tiếp

Theo bạn, thì trong quá trình giao tiếp thường có mấy cơ chế, trong những cơ chế đó, liệu có cái nào mắc sai lầm hay không?