bài giảng của tiến sĩ lê thẩm dương về cách làm chủ bản thân

TS Lê Thẩm Dương 2017: Kỹ năng mềm về cách làm chủ bản thân, luôn luôn là điều cần thiết

Làm chủ bản thân là điều mà mọi người luôn luôn phải học hỏi trong mọi tình huống, mọi hoàn cảnh vì nó sẽ giúp cho bạn có thể