bài giảng của tiến sĩ lê thẩm dương về cách lập kế hoạch cho cuộc đời sinh viên

TS Lê Thẩm Dương 2017: Sinh viên thì có cần phải lên kế hoạch cho cuộc đời không?

Nếu là sinh viên, thì chỉ có học và học xong rồi đi chơi, thế thì tại sao việc vạch ra kế hoạch cho cuộc đời lại quan trọng