bài giảng của tiến sĩ lê thẩm dương về cách thẩm định lòng tin

TS Lê Thẩm Dương 2017: Kỹ năng lãnh đạo về cách thẩm định lòng tin

Làm cách nào để nhà lãnh đạo có được những kỹ năng cần thiết và cách thẩm định lòng tin. Hãy cùng tìm hiểu xem nhé.