bài giảng của tiến sĩ lê thẩm dương về cách theo đuổi đam mê

Bài giảng TS Lê Thẩm Dương: Nội dung về đam mê là như thế nào?

Đam mê ai cũng có. Nhưng để biến đam mê thành thứ để có thể theo đuổi thì là cả một vấn đề. Sau hàng loạt bài giảng về