bài giảng của tiến sĩ lê thẩm dương về câu nói thất bại là mẹ của thành công

TS Lê Thẩm Dương 2017: Thất bại là mẹ thành công, liệu nó còn hiệu quả hay không?

Trong kinh doanh người ta thường nói thất bại là mẹ thành công, nhưng đối với xu hướng kinh doanh hiện nay, liệu câu nói đó có còn hiệu