bài giảng của tiến sĩ lê thẩm dương về cơ sở tâm lý trong hoạt động giao tiếp

Bài Giảng TS Lê Thẩm Dương: Cơ sơ tâm lý của hoạt động giao tiếp là như thế nào?

Bạn có biết được cơ chế tâm lý của hoạt động giao tiếp là như thế nào không? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nó sau đoạn clip sau