bài giảng của tiến sĩ lê thẩm dương về hoạt động giao tiếp

Bài Giảng TS Lê Thẩm Dương: Môi trường xã hội trong hoạt động giao tiếp

Môi trường xã hội hiện nay có ảnh hường gì tới hoạt động giao tiếp hay không?

Bài Giảng TS Lê Thẩm Dương: Cơ sơ tâm lý của hoạt động giao tiếp là như thế nào?

Bạn có biết được cơ chế tâm lý của hoạt động giao tiếp là như thế nào không? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nó sau đoạn clip sau