bài giảng của tiến sĩ lê thẩm dương về khát vọng lạnh đạo

TS Lê Thẩm Dương 2017: Bí quyết nói về tuổi trẻ và khát vọng làm lãnh đạo

Nếu bạn muốn trở thành lãnh đạo thì ít nhất bạn cũng phải có một cái gì đó gọi là kinh nghiệm trong đấy.. Tuổi trẻ mà, rất nhiều