bài giảng của tiến sĩ lê thẩm dương về kỹ năng bán hàng năm 2017

TS Lê Thẩm Dương: Bí quyết đào tạo kỹ năng bán hàng năm 2017 ( tập 2 )

Nếu các bạn muốn đi làm nhân viên bán hàng thì chắc chắn bạn sẽ phải cần có những kỹ năng liên quan về vấn đề bán hàng, hãy

TS Lê Thẩm Dương: Bí quyết đào tạo kỹ năng bán hàng năm 2017 ( tập 1 )

Nếu các bạn muốn đi làm nhân viên bán hàng thì chắc chắn bạn sẽ phải cần có những kỹ năng liên quan về vấn đề bán hàng, hãy