bài giảng của tiến sĩ lê thẩm dương về kỹ năng giao tiếp

Bài Giảng TS Lê Thẩm Dương: Môi trường xã hội trong hoạt động giao tiếp

Môi trường xã hội hiện nay có ảnh hường gì tới hoạt động giao tiếp hay không?

Ts Lê Thẩm Dương: Bí quyết tạo nên kỹ năng giao tiếp và ứng xử thông minh 2017

Vào năm 2017, cách ứng xử và giao tiếp luôn là vấn đề quan trọng và được mọi người quan tâm rất nhiều, vì nó có thể giúp bạn