bài giảng của tiến sĩ lê thẩm dương về kỹ nang giao việc

TS Lê Thẩm Dương 2017: Kỹ năng giao việc và kỹ năng lãnh đạo có cần thiết hay không?

Nhà lãnh đạo thì thường phải học hỏi rất nhiều thứ, nhưng điều cơ bản thì ít nhất phải có đó là kỹ năng lãnh đạo và kỹ năng