bài giảng của tiến sĩ lê thẩm dương về kỹ năng lắng nghe

Bài Giảng TS Lê Thẩm Dương: Bạn có hiểu hết tất cả về kỹ năng lắng nghe hay không?

Kỹ năng lắng nghe luôn là thứ quan trọng dành cho tất cả mọi người, nhưng nghe theo cách nào thì chắc có thể bạn không biết, vì vậy