bài giảng của tiến sĩ lê thẩm dương về kỹ năng lãnh đạo cao cấp

TS Lê Thẩm Dương 2017: Kỹ năng lãnh đạo cao cấp, phù hợp với đối tượng nào?

Nếu một ngày nào đó, bạn có thể leo lên vị trị lãnh đạo trong công ty nhưng bạn lại không có kinh nghiệm lãnh đạo thì phải làm