bài giảng của tiến sĩ lê thẩm dương về kỹ năng mềm

TS Lê Thẩm Dương 2017: Kỹ năng mềm về cách làm chủ bản thân, luôn luôn là điều cần thiết

Làm chủ bản thân là điều mà mọi người luôn luôn phải học hỏi trong mọi tình huống, mọi hoàn cảnh vì nó sẽ giúp cho bạn có thể

TS Lê Thẩm Dương 2017: Kỹ năng mềm về quản lý thời gian, thành bại từ đâu?

Nếu không có quan niệm về thời gian đúng đắn, liệu bạn có thể thành công hay không? Hãy học những kỹ năng về quản lý thời gian, nó