bài giảng của tiến sĩ lê thẩm dương về kỹ năng nói

Bài Giảng TS Lê Thẩm Dương: Kỹ năng nói là gì, nó có cần thiết hay không?

Song song với các kỹ năng khác, thì kỹ năng nói cũng là một thứ quan trọng mà chúng ta phải học, Chúng ta sẽ như thế nào khi