bài giảng của tiến sĩ lê thẩm dương về kỹ năng quản lý thời gian

TS Lê Thẩm Dương 2017: Kỹ năng mềm về quản lý thời gian, thành bại từ đâu?

Nếu không có quan niệm về thời gian đúng đắn, liệu bạn có thể thành công hay không? Hãy học những kỹ năng về quản lý thời gian, nó