bài giảng của tiến sĩ lê thẩm dương về kỹ năng ra quyết định 2017

TS Lê Thẩm Dương: Kỹ năng ra quyết định có cần thiết hay không năm 2017?

Nếu các bạn có ý định gì nhưng vẫn không thể ra quyết định, thì phải làm sao? Hãy tham khảo đoạn video dưới đây, nó sẽ dạy bạn