bài giảng của tiến sĩ lê thẩm dương về kỹ năng vượt qua khó khăn

TS Lê Thẩm Dương: Tìm hiểu kỹ năng vượt qua mọi khó khăn trong mọi hoàn cảnh

Nếu các bạn gặp khó khăn thì bạn sẽ phải làm gì để vượt qua những điều đó. Chúng mời các bạn xem qua đoạn video về kỹ năng