bài giảng của tiến sĩ lê thẩm dương về nghệ thuật xây dựng nhóm

TS Lê Thẩm Dương 2017: Nghệ thuật lãnh đạo về cách xây dựng và phát triển nhóm

Làm thế nào để có thể xây dựng một nhóm làm việc hiệu quả, và phát triển nó còn khó hơn nữa. Thế thì chúng ta phải làm như