bài giảng của tiến sĩ lê thẩm dương về thanh niên thời nay

Bài Giảng TS Lê Thẩm Dương: Thanh niên thời nay như thế nào?

Thanh niên năm 2017 như thế nào, bạn có biết được hay không? Hãy đến với chúng tôi để có thể hiểu được nó nhé.