bài giảng của tiến sĩ lê thẩm dương về văn hoá giao tiếp

Bài Giảng TS Lê Thẩm Dương: Bạn có biết văn hoá trong giao tiếp là gì hay không?

Văn hoá trong giao tiếp thường thì rất quan trọng, nhưng nếu bạn thật sự muốn hiểu nó thì hãy xem video này để biết thêm nhé