bài giảng của tiến sĩ lê thẩm dương về việc lập kế hoạch cho cuộc đời

TS Lê Thẩm Dương 2017: Việc lập ra kế hoạch cho cuộc đời liệu có quan trọng không?

Trong cuộc đời mình, nếu mình không biết cách lập ra kế hoạch, lập ra cách mục tiêu và thực hiện nó, thì tôi bảo đảm nó sẽ không