bài giảng tiến sĩ lê thẩm dương về cách xác lập mối quan hệ

Bài Giảng TS Lê Thẩm Dương: Để xác lập mối quan hệ, bạn cần biết những nguyên tắc gì?

Nguyên tắc trong việc xác lập mối quan hệ là gì, các bạn hãy cùng tôi đi tìm hiểu nó qua đoạn clip này nhé.