cách khám phá điểm mạnh bản thân là gì

TS Lê Thẩm Dương 2017: Bí quyết khám phá điểm mạnh bản thân là gì?

Bản thân bạn có điểm mạnh gì, điểm yếu gì, hãy cố gắng khám phá ra chúng để chúng ta có thể khắc phục và tiếp tục phát huy