TS Lê Thẩm Dương 2017: Bí quyết nói về tuổi trẻ và khát vọng làm lãnh đạo

Nếu bạn muốn trở thành lãnh đạo thì ít nhất bạn cũng phải có một cái gì đó gọi là kinh nghiệm trong đấy.. Tuổi trẻ mà, rất nhiều nhiệt huyết để làm việc, cố gắng lên nếu bạn muốn trở thành lãnh đạo.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *