TS Lê Thẩm Dương 2017: Sinh viên thì có cần phải lên kế hoạch cho cuộc đời không?

Nếu là sinh viên, thì chỉ có học và học xong rồi đi chơi, thế thì tại sao việc vạch ra kế hoạch cho cuộc đời lại quan trọng như vậy? Tìm hiểu nó ngay đi

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *