TS Lê Thẩm Dương 2017: Việc lập ra kế hoạch cho cuộc đời liệu có quan trọng không?

Trong cuộc đời mình, nếu mình không biết cách lập ra kế hoạch, lập ra cách mục tiêu và thực hiện nó, thì tôi bảo đảm nó sẽ không còn ý nghĩa gì đâu.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *